Wymagania

Wymagania dotyczące osób uruchamiających Agencję Opłat Expert

I. Wymagania organizacyjne:

1. Złożenie podania o uruchomienie agencji opłat, zawierającego proponowaną lokalizację.
2. Akceptacja kandydatury i lokalizacji.
3. Prowadzenie własnej działalności gospodarczej.
4. Wpłata opłaty startowej (opłata zawiera koszty wpisów do rejestru agentów Krajowej Instytucji
Płatniczej oraz do rejestru pośredników kredytowych prowadzonych przez KNF).

II. Wymagania techniczne:

1. Boks kasowy lub otwarte stanowisko kasowe (biurko z nadstawką).
2. Komputer wraz z drukarką laserową i czytnikiem kodów kreskowych
3. Dostęp do internetu.