Abonament Experta

Abonament    Koszty abonamentu:
miesięczny:*40 zł
miesięczny:**80 zł
kwartalny:**200 zł
półroczny:**350 zł
roczny:**600 zł
*  uprawnia do 7 darmowych przelewów w miesiącu oraz ułatwia otrzymanie pożyczki w kwocie do 700 zł
 
**  uprawnia do 15 darmowych przelewów w miesiącu oraz ułatwia otrzymanie pożyczki w kwocie do 2000 zł