Przelewy krajowe

W Agencjach Opłat EXPERT mogą Państwo opłacić każdy rachunek krajowy, w tym płatności na rzecz ZUS i US oraz dokonać przelewu na dowolne krajowy rachunek bankowy.

Jesteśmy Krajową Instytucją Płatniczą, co oznacza, że jesteśmy nadzorowani przez Urząd KNF w zakresie przestrzegania Ustawy o usługach płatniczych.

Opłata za dokonanie przelewu pobierana jest według cennika danej agencji i może wynosić od 0 zł do 0,8% wartości przelewu. Każdy agent ma prawo samodzielnie ustalić wysokość minimalnej prowizji, wyrażonej w zł.

Każda dyspozycja dokonania przelewu jest przy Kliencie rejestrowana w naszym autorskim programie komputerowym.  Na potwierdzenie przyjęcia zlecenia dokonania przelewu na konkretny rachunek bankowy drukowane jest  „Pokwitowanie przyjęcia zlecenia”, które dla wpłacającego jest dowodem złożenia zlecenia a dla GF Expert jedyną podstawa do przyjęcia ewentualnej reklamacji.

Od 2003r. przyjęliśmy już prawie 100 milionów zleceń przelewów. Każdy z nich został zrealizowany zgodnie z dyspozycją Klienta.

Przelewy zwykłe wysyłamy zgodnie z Ustawą o usługach płatniczych w drugim dniu roboczym po przyjęciu zlecenia, poprzez system bankowy.

Zachęcamy wszystkich do korzystania z przelewów natychmiastowych. Większość takich przelewów przyjęta do godziny 13:00 jest dostarczana na rachunki beneficjentów do godziny 14-tej.

Należymy do coraz mniej licznej sieci placówek obsługujących płatności rachunków w sposób tradycyjny, z obsługą kasjerską. Uważamy, że płatności internetowe nie powinny pozostać jedynym sposobem opłacania rachunków.

Osoby starsze mają z wiekiem coraz mniejszą zdolność do obsługiwania internetowych rachunków bankowych, do odpowiedniego zabezpieczenia swojego sprzętu informatycznego. Dla osób starszych wyjście do placówki celem opłacenia rachunków jest często jedną z nielicznych okazji do spotkania i interakcji z innymi osobami.

Zapraszamy Państwa do stałego korzystania z naszych usług – upływ czasu dotyka wszystkich.