Oferta dla agentów

POTENCJALNYM AGENTOM OFERUJEMY WSPÓŁPRACĘ NA NASTĘPUJĄCYCH ZASADACH:

ZASADA DZIAŁANIA AGENCJI:

 1. Agencje przyjmuję wpłaty na każdy rachunek bankowy.
 2. Kasjerzy podczas obsługi klientów korzystają wyłącznie z programu stanowiącego własność Grupy Finansowej EXPERT Sp. z o.o.
 3. Na koniec dnia program generuje plik zawierający informacje o wszystkich obsłużonych wpłatach. Plik ten jest przekazywany po zakończeniu pracy do Centrali Spółki EXPERT poprzez Internet.
 4. Pieniądze wpłacane prze klientów pomniejszone o wynagrodzenie agentów są codziennie odprowadzane do wskazanego Banku.
 5. Nie później niż w drugim dniu roboczym od momentu wpłaty pieniądze klientów Grupa Finansowa Expert Sp. z o.o. wpłaca na wskazane rachunki.

NOWA AGENCJA OTRZYMUJE BEZPŁATNIE:

 • Komplet oznakowań zewnętrznych i wewnętrznych w tym cenniki, regulamin, naklejki informacyjne, szyldy, potykacz.
 • Szkolenie teoretyczne i praktyczne 2 osób
 • 2000 szt. ulotek kolorowych lub 4000 szt. ulotek czarno-białych (do wyboru).
 • stempel kasowy (w użyczenie)
 • program komputerowy do obsługi kasowej (w użyczenie)

INWESTYCJE PO STRONIE AGENTA:

 • Wybudowanie boksu kasowego lub otwartego stanowiska kasowego wyposażonego w sejf z wrzutnią.
 • Wyposażenie kasy w tym komputer (według specyfikacji zawartej w Wymaganiach)
 • Ubezpieczenie agencji
 • Wykupienie pakietu startowego (1000 zł brutto).

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI:

Dochodem Agenta i Grupy Finansowej EXPERT Sp. z o.o. jest prowizja pobierana od klientów. Prowizje w zależności od rodzaju opłat wynoszą od 0,00 zł (jeśli płaci wystawca rachunku) do 3,00zł prowizję ustalamy wspólnie z Agentem, kierując się zasadą maksymalizacji dochodów, tj. prowizja powinna być maksymalnie wysoka, a jednocześnie zapewniająca pozyskanie klientów. Główną rolę odgrywa tu poziom cen u konkurencji. Grupa Finansowa EXPERT Sp. z o.o. ponosi koszty wpłaty gotówki zebranej codziennie przez Agenta do wskazanego Banku oraz koszty przekazania przelewów poprzez system bankowy na konta odbiorców.

JAK NAWIĄZAĆ WSPÓŁPRACĘ:
Osoby zdecydowane na rozpoczęcie współpracy proszone są o zapoznanie się z Wymaganiami oraz kontakt telefoniczny lub mailowy z Grupą Finansową EXPERT Sp. z o.o.