Zasady udzielania pożyczek w GF Expert
GF Expert udziela pożyczek wypłacanych w gotówce
w wybranej przez Klienta Agencji Opłat Expert.

Pobierz wniosek:  

Sprawdź nasz:  

Minimalna kwota pożyczki to 100 zł a maksymalna to 2 000 zł.
Udzielamy pożyczek na okres: 14 dni; 30 dni oraz 3 miesięcy.
Pożyczki udzielamy Klientom, którzy aktywnie opłacają u nas rachunki lub którzy wykupując abonament na nasze usługi deklarują aktywne korzystanie z naszych usług w przyszłości.
Doceniamy klientów, opłacających u nas większą liczbę rachunków i i deklarujących korzystanie z naszych usług w dłuższym okresie czasu.

Nowi klienci pożyczkowi:

Kwota pożyczki zależy od liczby punktów uzyskanych w ocenie scoringowej. Każdy punkt w scoringu zwiększa dostępną kwotę pożyczki o 100 zł.

Zasady scoringu kredytowego (przyznawania punktów):
+1 punkt: za każdy opłacony rachunek. Zaliczamy wyłącznie płatności dokonane w okresie ostatnich 30 dni

+1 punkt: za terminową spłatę pożyczki. Uwzględniamy 2 ostatnie pożyczki z ostatnich 6 miesięcy.

+3 do +10 punktów: za posiadanie opłaconego abonamentu na nasze usługi

-5 do +3 punktów: za ocenę zdolności kredytowej na podstawie między innymi danych z wniosku pożyczkowego oraz informacji o rodzaju i terminowości wpłat.

-2 punkty: za każdą pożyczkę spłaconą po terminie. Uwzględniamy 2 ostatnie pożyczki z ostatnich 6 miesięcy.