Polecamy nasze MIKROPOŻYCZKI
Dla opłacających rachunki w sposób tradycyjny w Agencjach Opłat ExpertKwota (100 - 1500 zł)*

Okres:


a1

a

r


*Kwota pożyczki zależy od:
  - analizy zdolności kredytowej
  - liczby opłacanych rachunków
  - deklarowanej aktywności w przyszłości.

Spłata po terminie spowoduje obniżenie wysokości przyszłych pożyczek.

Nowych klientów zapraszamy do naszych agencji EXPERT.